Regulamin

Ogólne warunki handlowe (OWH)

Stan: 30.07.2018

1. Zakres Ogólnych Warunków Handlowych

Te ogólne warunki handlowe (" zwane także OWH") mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych przez sklep internetowy www.vitalabo.pl niceshops GmbH między klientami, którzy są także konsumentami.

Konsumentem jest każda osoba, która zawarła transakcją w określonym celu, który nie może być przypisany jej komercyjnej lub samodzielnej działalności zawodowej.

2. Potwierdzenie uznania warunków OWH

Klient akceptuje niniejszy regulamin OWH i zgadza się z nim w momencie złożenia zamówienia.

3. Klauzula ochronna

Włączenie innych ogólnych warunków handlowych lub warunków zawarcia umowy podanych przez klienta , które nie są zgodne z podanymi przez warunkami OWH , nie jest możliwe. za wyjątkiem wyraźnego uznania przez niceshops GmbH.

4. Zawarcie umowy

1. Strona internetowa {company _name }na stronie www.vitalabo.pl
Prezentacja produktów na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym. To jest zaproszenie dla klienta, aby złożył ofertę. Ofertę w sensie prawnym, podaje klient poprzez dokonanie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia odbywa się razem z przyjęciem zlecenia natychmiast po wysłaniu za pośrednictwem automatycznej e-mail. Z tą e-mail dochodzi do zawarcia umowy kupna i sprzedaży.

2. Proces zamówienia
W przeglądzie zakresu sklepu internetowego www.vitalabo.pl, może klient te przez niego życzone produkt(y) wybierać poprzez naciśnięcie przycisku " daj do koszyka". Wybrane produkty zostają, podczas wizyty klienta na stronie internetowej www.vitalabo.pl zalogowane w koszyku towarów. Poprzez przyciśnięcie przycisku " pójść do kasy", jest dalej prowadzony proces zamówienia, obok podanych do koszyka produktów.. Następnie proszony jest klient o zalogowanie w sklepie internetowym, jeśli już posiada w nim konto lub o nową rejestrację . Następnie wybiera klient życzone miejsce dostawy produktów , rodzaj dokonania opłaty i podaje konieczne dla przeprowadzenia płatności, dane. W przypadku wyboru formy eksternej opłaty jak np. PayPal, zostaje klient dalej przekierunkowany na zewnętrzną stronę internetową odpowiedniego dostawcy tych usług płatniczych. Przed złożeniem zamówienia, zostają ,istotne dla zamówienia dane, w tzw " posumowaniu zamówienia" zestawione. Klient ma prawo sprawdzić podane zamówienie i ewenetualnie dokonać poprawek, zanim, poprzez naciśnięcie przycisku - "wysłać & opłacić" do niceshops GmbH,zakończy zamówienie. Poprzez użycie przycisku "wysłać i opłacić" podaje klient zobowiązującą ofertę odnośnie zamówionych produktów.
Sprzedaż alkoholu ludziom poniżej 18 lat jest niezgodne z prawem. Nasze oferty dotyczące alkoholu przeznaczone są wyłącznie dla osób dorosłych. Wraz ze złożeniem zamówienia zapewniacie Państwo, że odbiorca towarów ma więcej niż 18 lat.

3. Potwierdzenie zamówienia
niceshops GmbH wysyła po dojściu zamówienia jego potwierdzenie z e-mail na podany przez klienta adres internetowy, w którym potwierdza otrzymanie zamówienia i odtwarza jego zawartość (tzw." potwierdzenie zamówienia"). Potwierdzenie zamówienia nie oznacza potwierdzenia oferty kupna przez klienta poprzez niceshops GmbH. Jeśli niceshops GmbH odrzuca umowę, zostaje klient natychmiast o tym poinformowany w formie e-mail.

5. Przechowywanie umowy

Umowa, czyli informacje dostarczone przez klienta odnośnie zamówienia zostaje przechowywana przez niceshops GmbH i może być uwidoczniona kleintowi pod "Moje konto" à "Moje zamówienia" .Niezależnie wysyła niceshops GmbH potwierdzenie zamówienia i niniejsze warunki handlowe na adres e-mail podany przez klienta.

6. Anulowanie / Prawo do odstąpienia z umowy
Klient ma prawo do zwrotu zamówionych produktów, bez podania przyczyn w ciągu 14 dni , poprzez zwrot na adres firmy.

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Następujące warunki odstąpienia od umowy odnoszą się tylko dla paczek wysyłanych pocztą.

Prawo wycofania umowy odnośnie produktów wysyłanych jako paczki

Jako konsument masz prawo do odwołania umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny . Okres wycofania z umowy wynosi 14 dni od dnia, kiedy Ty lub podana przez Ciebie osoba trzecia , która nie jest przewoźnikiem, przyjęła do posiadania zamówione produkty. lub je posiada.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-Mail: polska@vitalabo.com
Fax: (+43) 720 710740 9000

z pomocą jednoznacznego pisma (np. wysłany przez pocztę list, telefaks lub e-mail) proszę nas poinformować o decyzji odstąpienia od umowy.

Można również skorzystać z naszego wzoru formularza odstąpienia co jednak nie jest obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu rezygnacji, wystarczy, że wyślesz swoją decyzję o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, razem z kosztami dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów, które powstały na skutek innego rodzaju dostawy aniżeli przez nas oferowana ), w ciągu następnych 14 dni od dnia otrzymania Twojej decyzji o odstąpieniu do umowy. Dla dokonania tego zwrotu korzystamy z tych samych sposobów płatności, jakie były użyte przez klienta w czasie pierwszej tranzakcji i były wyraźnie z nim uzgodnione. My posiadamy prawo odmowy zwrotu płatności, aż do momentu otrzymania zwróconego towaru lub uzyskania potwierdzenia dokonanego zwrotu, zależnie, który termin jest wcześniejszym.

Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o anulowaniu umowy.

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Ten termin powinien być zachowany, jeśli wysłka odbywa sią w ciągu udostępnionego terminu czternastodniowego. Klient ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru.

Umowy odnośnie towarów, które nie są prefabrykowane i dla których wykonania konieczna jest ostateczna decyzja klienta lub które odpowiadają prywatnym życzeniom klienta nie podlegają prawu wycofania się z umowy.

Szczegółowe informacje na temat zwrotów, kliknij tutaj .

Prawo do anulowania nie stosuje się do umów:

 1. Umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i produkcji towaów które wymagają indywidualnej decyzji klienta lub odpowiadają prywatnym życzeniom konsumenta.
 2. Umowy na dostawę towarów, które mogą sią szybko psuć lub ich data ważności została przekroczona.
 3. Umowy na dostawę towarów, które nie nadają się do ponownego użycia do względów zdrowotnych lub higienicznych, zostały otwarte lub użyte.
 4. Umowy na dostawę towarów, które po ich dostawie zostały wymieszane z innymi towarami i ich rozdzielenie nie jest możliwe.
 5. Umowy na dostawę napojów alkoholowych, których cena została ustalona przy zawarciu umowy , ale które mogą zostać dostarczone dopiero 30 dni po zawarciu umowy i których cena podlega zmianom rynkowym na które nie ma przedsiębiorca żadnego wpływu.
 6. Umowy na dostawę nagrań audio lub video lub oprogramowania komputerowego, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, jeśli pieczęć została usunięta po dostawie.
 7. Umowy na dostawę gazet, periodyków i czasopism z wyjątkiem umów o prenumeracie.

Kliknij tutaj, aby pobrać próbkę formularza rezygnacji.

Koniec pouczenia o odwołaniu.

7. Ceny

1. Wszystkie ceny są całkowite; one obejmują koszt opakowania i podatek od sprzedaży (VAT).

2. Pomyłki w cenach są możliwe. Jest prawidłowa cena wyższa, zostaje klient o tym poinformowany. Umowa jest tylko możliwa, jeśli klient kupuje towar o prawidłowej cenie. Jest podana cena niższa niż prawidłowa, zostaje klientowi podana ta cena.

8. Koszty zwrotu

1. Dodatkowo do podanych cen produktów dochodzą ceny za dostawą. Odnośnie ich wysokości można poinformować sią w opisie produktów.

Odpowiedni podatk (VAT) jest zawarty w kosztach przesyłki.

2. W przypadku płatnością przy dostawie zostają policzone dodatkowe koszty. One nie są zawarte w rachunku klienta , ale zostają pobrane przez dostawcę.

9. Zasady dostawy

1. Jeżeli nie ma innej umowy, zostaje towar dostarczony na adres podany przez klienta. My dostarczamy także na stacje paczek.

2. Szacowany czas dostawy jest podany w koszyku. Pry opłatach z góry zaczyna się czas dostawy jeden dzień po dojściu dokonanej opłaty na nasze konto bankowe niceshops GmbH. W przypadku płatności gotówką lub fakturą zaczyna się termin dostawy jeden dzień po dniu zawarcia umowy. W innych przypadkach zaczyna się czas dostawy jeden dzień po dotarciu zamówienia.

3. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu jest klient zobowiązany do złożenia meldunku w firmie dostawczej , aby możliwe było wniesienie roszczeń.

4. niceshops GmbH nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku problemów z dostawą odnośnie dostawcy lub producenta. Jest dostawa jest niemożliwa w uzgodnionym terminie dostawy , który nie zostaje przekroczony przez niceshops GmbH, może {company_name. { odstąpić całkowicie lub częściowo od zawartej umowy. {company-name } powiadomi klienta o tym. Wszelkie odszkodowania są w tym przypadku wykluczone. Odnośnie ograniczeń przewozowych otrzyma klient na początku procesu zamówienia odpowiednie informacje.

10. Termin płatności i prawo własności

1. Cena zakupu j jest do opłacenia najpóźniej po dostawie towaru.

2. Dostarczony towar pozostaje własnością niceshops GmbH. aż do dokonania pełnej opłaty.

11. Warunki płatności

1. niceshops GmbH akceptuje poniżej podane formy płatności.

2. W przypadku płatności z góry klient przekazuje kwotę rachunku w ciągu 14 dni po zawarciu umowy na rachunek niceshops GmbH (dane bankowe w potwierdzeniu zamówienia i w widocznym impressum na stronie). Wysyłka odbywa się dopiero po otrzymaniu płatności.

3. W przypadku płatności za pomocą obciążenia niceshops GmbH zostaje upoważnione przez klienta, do obciążenia jego konta bankowego ceną zamówionych produktów. Klient jest zobowiązany do zapewnienia pokrycia konta bankowego. Zmiany w danych bankowych muszą być natychmiast podane niceshops GmbH do wiadomości. niceshops GmbH ma prawo obciążenia klienta kosztami wynikającymi z nie zachowania tych zobowiązań.

Aby móc zaoferować atrakcyjne metody płatności za pomocą polecenia zapłaty i rachunku dla Austrii i Niemiec, współpracujemy z RatePAY GmbH, Franklinstr. 28-29, 10587 Berlin (dalej jako „RatePAY”). Jeśli zostanie zawarta skuteczna umowa kupna między Tobą a nami w przypadku korzystania z metody płatności RatePAY, przeniesiemy nasze roszczenie płatnicze do RatePAY. Korzystając z płatności ratalnej RatePAY, przenosimy nasze roszczenie płatnicze do banku partnerskiego RatePAY GmbH.

Jeśli wybierzesz jedną z oferowanych tutaj metod płatności RatePAY, zgadzasz się, w ramach Twojego zamówienia, na przekazanie Twoich danych osobowych i szczegółów zamówienia, w celu sprawdzenia tożsamości i wypłacalności, a także umowy, do RatePAY GmbH.

Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie i oświadczeniach o ochronie prywatności dla płatności RatePAY, które są częścią niniejszego regulaminu i znajdą zastosowanie przy każdym wyborze metody płatności RatePAY.

Dla kupujących z Austrii obowiązują następujące dodatkowe warunki i polityka prywatności dla metod płatności RatePAY.

Dla kupujących z Niemiec obowiązują następujące dodatkowe warunki i polityka prywatności dla metod płatności RatePAY.

4. W przypadku płatności za pobraniem, klient płaci opłatę za pobranie bezpośrednio u dostawcy. Wysokość opłat za pobraniem zależy od kraju dostawy. Zostaniesz poinformowany o kosztach przed złożeniem zamówienia.

5. W przypadku płatności kartą kredytową, karta kredytowa zostanie obciążona po zakończeniu złożenia zamówienia. Karta zostaje obciążona nawet wtedy, gdy nie mam towaru w magazynie i możemy go wysłać dopiero za kilka dni. Naszym partnerem do współpracy jest Six Payment Services. Informacje na temat ochrony danych można znaleźć tutaj.

6. Paypal - płacisz kwotę rachunku za pośrednictwem usługodawcy internetowego PayPal. Musisz być tam zarejestrowany lub musisz się najpierw zarejestrować. Po potwierdzeniu danych logowania możesz potwierdzić zlecenie płatnicze skierowane do nas. Dalsze informacje otrzymasz podczas procesu zamawiania. Informacje na temat ochrony danych można znaleźć tutaj.

7. Z Ratepay możesz już od pierwszego zamówienia płacić za pomocą rachunku.

8. We współpracy z Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące opcje płatności.
Płatność dokonywana jest na Klarna:

 • Rachunek: Termin płatności wynosi [14] dni od wysyłki towarów/biletu/lub, w przypadku innych usług, świadczenia usługi. Pełne warunki rachunku dla krajów, w których ta metoda płatności jest dostępna, można znaleźć tutaj: Niemcy, Finlandia, Wielka Brytania, Holandia, Norwegia, Austria, Szwecja.
 • Zakup na raty: usługa płatności Klarna pozwala płacić za zakup w stałych lub elastycznych ratach miesięcznych na warunkach określonych w kasie. Płatność w ratach jest płatna na koniec miesiąca po otrzymaniu miesięcznego rachunku od Klarna. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakupu ratalnego, w tym warunków i europejskiej standardowej informacji o kredytach konsumenckich dla krajów, w których ta metoda płatności jest dostępna, kliknij tutaj (dostępne tylko w wymienionych krajach): Dania, Niemcy, Finlandia, Wielka Brytania, Norwegia, Austria, Szwecja.
 • Przelew natychmiastowy: Dostępne w Niemczech, Holandii i Austrii. Twoje konto zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia.
 • Polecenie zapłaty: Dostępne w Niemczech, Holandii, Szwecji i Austrii. Opłata zostanie naliczona po wysłaniu towaru. Czas obciążenia konta kwotą zamówienia zostanie podany drogą e-mail

Korzystanie z metod płatności, tj. rachunek, zakup na raty i polecenia zapłaty wymaga pozytywnej kontroli kredytowej. W związku z tym przekazujemy Państwa dane Klarna w celu sprawdzenia adresu i kontroli kredytowej w ramach rozpoczęcia zakupu i rozliczenia umowy zakupu. Proszę zrozumieć, że możemy zaoferować tylko te metody płatności, które są dozwolone na podstawie wyników kontroli kredytowej. Więcej informacji i warunki użytkowania Klarna można znaleźć tutaj. Ogólne informacje o Klarna można znaleźć tutaj. Twoje dane osobowe będą traktowane przez Klarna zgodnie z obowiązującą polityką prywatności zgodnie z polityką prywatności Klarna.

9. W procesie składania zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę dostawcy internetowego Amazon przed zakończeniem procesu zamówienia w naszym sklepie internetowym. Tam możesz wybrać adres dostawy i metodę płatności przechowywaną na Amazon i potwierdzić zlecenie płatnicze w Amazon. Następnie zostaniesz przekierowany do naszego sklepu internetowego, gdzie możesz dokończyć proces zamówienia. Po złożeniu zamówienia poprosimy Amazon o zainicjowanie transakcji płatniczej i tym samym zaakceptowanie Twojej oferty.

12. Gwarancja

1. O ile nie określono inaczej, obowiązują ogólne przepisy ustawowe.

2. Gwarancja nie obejmuje zmian wywołanych przez konsumenta. To odnosi się do nieprawidłowego traktowania towaru z jego uszkodzeniem , nieprawidłową obsługą lub własnymi próbkami reperatury.

3. W przypadku dostawy towarów używanych, gwarancja wygasa w ciągu jednego roku.

4. Skrócony czas gwarancji nie obowiązuje odszkodowania dla klienta w przypadku naruszenia życia, ciała, zdrowia, i dla innych.

Odszkodowania, odnoszące sią do rażącego zaniedbania obowiązków ze strony niceshops GmbH. lub umyślnego zaniedbania obowiązków przez prawnego przedstawiciela lub pełnomocnika niceshops GmbH.. Skrócony czas gwarancji nie odnosi sią do roszczeń o odszkodowanie z powodu zaniedbania lub umyślnego naruszenia umowy. Istotne zobowiązania umowne są obowiązki, które umożliwiają prawidłowe spelnienie umowy i na których utrzymaniu polega klient.

5. Jeśli dostarczone przedmioty wykazują błędy produkcji lub materiału (także uszkodzenia podczas transportu), prosimy osobę zamawiającą je od razu wskazać.

6. Jeżeli istnieje gwarancja producenta, ma klient prawo złożyć roszczenia bezpośrednio u producenta. Odpowiedzialność niceshops GmbH. jest z gwarancji wykluczona.

13. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Roszczenia klienta odnośnie niceshops GmbH. są wykluczone , jeśli niceshops GmbH. nie ponosi winy odnośnie umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

2. To nie ma wpływu na odpowiedzialność za szkody wynikłe z uszkodzenia życia, ciała i zdrowia, przy zaniedbaniu podstawowych obowiązków partnerskich, umyślnego naruszenia umowy lub zaniedbania odnośnie mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt lub zaniedbania zamówienia lub naruszenia obowiązków lub przy czynach .Obowiązującymi obowiązkami są te, które umożliwiają prawidłowe przeprowadzenie umowy i na których może klient polegać.

14. Prawo do zatrzymania produktu lub potrącenia

1. Klient nie jest uprawniony do zaliczenia odnośnie roszczeń, chyba że przeciw-roszczenia klienta mają podstawę prawną. Klient ma prawo do zaliczenia roszczeń, jeśli jego roszczenia wynikają z zawartej umowy.

2. Klient może zatrzymać towar tylko w przypadku gdy jego roszczenia oparte są na tej samej umowie.

15. Ochrona danych

Przepisy o ochronie danych znajdują się w oświadczeniu o zachowaniu danych.

16. Zmiany w Ogólnych warunkach handlowych / prawo do zmian

My mamy prawo do zmiany tych warunków w sposób jednostronny, w zakresie niezbędnym do wyeliminowania zaburzeń lub dopasowania koniecznych zmian odnośnie sytuacji prawnej lub technicznej. O dokonanych zmianach zostaje klient poinformowany z e-mail wysłaną na ostatni, nam znaany adres internetowy klienta. Te zmiany są częścią zawartej umowy, jeśli klient nie złoży pisemnie, w ciągu następnych 6 tygodni oświadczenia o nie akceptancji dokonanych zmian.

17. Klauzura rozdzielności

Jeżeli przepisy OWH mają nie być obowiązującymi, nie dotyczy to ważności pozostałych postanowień.

18. Język umowy
Obowiązującym językiem podczas zawarcia umowy jest jązyk niemiecki.

Na podstawie wzorów od Zanthier & SCHULZ