Reklamacje i zwroty

Każdy zamówiony towar można zwrócić w ciągu 14 dni  bez podania powodu zwrotu , poprzez zwrotną przesyłkę.

Warunki

Następujące warunki  odnoszą się do  umów o towarach przesyłanych  jako paczki pocztą.

Prawo odstąpienia odnośnie towarów wysyłanych pocztą

Jako konsument masz prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu 14 dni bez podania powodów. Okres cofnięcia wynosi 14 dni od dnia  w którym Ty , lub podana przez ciebie osoba trzecia , która nie jest dostawcą, otrzymałeś zamówiony towar lub jego  przyjąłeś. 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami

niceshops GmbH
box 21
test 21
22122 - test
PL

E-mail: polska@vitalabo.com
Faks: : (+43) 720 710740 9000

przy pomocy jednoznacznego  oświadczenia ( np. wysłany pocztą list, faks lub e-mail) o decyzji  odstąpienia od tej umowy .

Do tego celu można  skorzystać z  naszego  wzoru  formularza odstąpienia , co jednak nie jest  obowiązkowe. Dla dotrzymania terminu  odstąpienia  wystarczy wysłanie powiadomienia o odstąpieniu przed upływem terminu odstąpienia. 

Następstwo odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy wszelkie dokonane na naszą korzyść płatności, razem z kosztami dostawy ( wyjątkiem są koszty dodatkowe , wyniające z innej formy dostawy , aniżeli ta przez nas proponowana  dla konsumenta), natychmiast, ale najpóźniej 14 dni  od dnia, w którym zostaliśmy poinfrormowani o odstąpieniu od umowy . My używamy tą samą formę zwrotu, jaką  wybrał konsument do dokonania płatności za zamówiony towar , za wyjątkiem innej ustalonej formy zwrotu płatności. My mamy prawo  odmówienia dokonania zwrotu płatności , aż do otrzymania zwrotu zamówionego towaru , albo otrzymania dowodu dokoonanego zwrotu przez konsumenta. , zalżey jaka forma dotrze do nas wcześniej.

Klient jest zobowiązany  natychmiast, najpóźniej 14 dni  od  powiadomienia o odstąpieniu o umowie wysłać zwrotną przesyłkę na.

niceshops GmbH
box 21
test 21
22122 - test
PL

lub osobiście towar nam dostarczyć. Termin  jest zachowany , jeśli towar zostaje wysłany przed upływem terminu w ciągu 14 dni  dozwolonego terminu zwrotu.  Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej!

Umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i  do produkcji, których konieczne były  indywidualne dopasowania lub wykonania według życzenia klienta, nie podlegają prawu odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat zwrotów , kliknij tutaj .

Prawo do anulowania umowy nie stosuje się do:

  1. Umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i do produkcji, których wymagane były indywidualne wzory  lub zostały spełnione specjalne życzenia konsumenta.
  2. Umowy na dostawę towarów, które są szybko się psujące lub  ich data ważności bardzo szybko  mija.
  3. Umowy na dostawę zapieczętowanych towarów, które ze względów higienicznych  lub zdrowotnych nie mogą zostać przyjęte do zwrotu , jeśli opieczętowanie zostało usunięte.
  4. Umowy na dostawę towarów, które po dostarczeniu , ze względu na ich charakter zostały nierozłącznie wymieszane z innymi towarami.
  5. Umowy na dostawę napojów alkoholowych, których cena została ustalona w umowie, które ale mogą być dostarczone dopiero 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość jest zależna od wahań  rynkowych , na ktróre nie ma  przedsiębiorstwo żadnego wpływu.
  6. Kontrakty na dostawę nagrań audio lub video lub oprogramowania komputerowego, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, jeśli pieczęć została usunięta po dostarczeniu,
  7. Umowy na dostawę gazet, periodyków i czasopism z wyjątkiem umów o prenumeratę.

Kliknij tutaj , aby pobrać formularz umowy o odstąpienu.

Koniec odwołania