Sport LAVITEis-Spray

Jako pierwszy środek po przeciążeniu sportowym

 • Efekt chłodzenia
 • Może być używany do urazów sportowych
 • Do użytku zewnętrznego
 • 29,63 zł (19,75 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% z doliczeniem kosztów dostawy

Wysyłka w ciągu 3-5 dni

Na moją listę życzeń

Nr art.: EM-399045, Zawartość: 150 ml

150 ml: 29,63 zł (19,75 zł / 100 ml)
300 ml: 52,46 zł (17,49 zł / 100 ml)

Polska: ważne informacjePolska: ważne informacje

 • Polska: Bezpłatna dostawa od 170,00 zł
 • Dostawa z DPD, UPS Standard, DHL Express lub UPS Express
 • Bezpłatny zwrot przesyłki
 • Płać bezpiecznie Za pobraniem, Karta kredytowa. (VISA, Mastercard, Diners Club), Paypal, Przedpłata lub Przelew natychmiastowy

Płać bezpiecznie Za pobraniem, Karta kredytowa. (VISA, Mastercard, Diners Club), Paypal, Przedpłata lub Przelew natychmiastowy

 • Efekt chłodzenia
 • Może być używany do urazów sportowych
 • Do użytku zewnętrznego

Opis

Lód w aerozolu jest nakładany bezpośrednio na skórę i nie może go w żadnym przypadku zabraknąć. Idealny do urazów sportowych jako pierwszy środek zaradczy.

Stosowanie:
Spryskaj obszar, który tego wymaga, z odległości około 15 cm. Używaj tylko na nienaruszonej skórze. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Marki: Sport LAVIT
Postać farmaceutyczna: Ciecz

Składniki (INCI)

 • butan
 • propan
 • Propan-2-OL
 • olej miętowy
 • RP-Mentha-1
 • 8-DIEN

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: Zagrożenie

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P211 - Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
 • P251 - Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
 • P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • P410+P412 - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
 • shop.shopwawiproductcertificate.securitydatasheet.p.P501

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H222 - Skrajnie łatwopalny aerozol.
 • H229 - Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
 • H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • EUH 018 - Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
 • EUH208 - Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Oceń produkt