Ewangelia Bożego Narodzenia do wydrukowania

I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat.Kwirynusz był namiestnikiem Syrii, I szli wszyscy do spisu , każdy do swojego miasta

Poszedł też i Józef z Galilei , z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domi i rodu Dawida. Aby był spisany wraz z Marią,poślubioną małżonką, która była brzemienna.
I gdy tam byli , nadszedł czas , aby porodziła.I porodziła syna pierworodnego , i owinęła w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadłem swoim. I anioł Pański stanął przy nich , a chwała Pańska zewsząd ich oświetliła; I ogarnęła ich wielka bojaźń. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się , bo oto zwiastuję wam wielką radość , która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dzisiaj narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym.A to będzie dla was znakiem: znajdziecie niemowlątko , owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga.
Gdy aniołowie odeszli do nieba , pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy do Betlejem i oglądajmy to , co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się, przyszli i znaleźlii Marię i Józzefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy , rozgłosili to , co im powiedziano o tym dzieciątku. I wszyscy, którzy słyszeli , dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowała wszystkie te słowa , rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze , wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko , co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. (Łukaszk 2: 1-20)