Molibden

molibden, molibden (jako molibdenian sodu)

Molibdenu, przyczynia się do prawidłowego metabolizmu aminokwasów zawierających siarkę.