JouSports Środek dezynfekujący do rąk Sterillium® classic pure

Przeciw bakteriom, drożdżom i wirusom otoczkowym

 • Doskonały nawet dla wrażliwej skóry
 • Bez barwników i perfum
 • Nadaje się również do długotrwałego użytkowania
 • 77,00 zł (15,40 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% z doliczeniem kosztów dostawy

Przewidywana wysyłka w ciągu 1-2 tygodni

zawartość: 500 ml

Na moją listę życzeń

Nr art.: JS-4130, Zawartość: 500 ml

 • Doskonały nawet dla wrażliwej skóry
 • Bez barwników i perfum
 • Nadaje się również do długotrwałego użytkowania

VitalAbo sklep internetowy Polska oferuje następujące korzyści:VitalAbo sklep internetowy Polska oferuje następujące korzyści:

 • Bezpłatna dostawa do Polska od 170,00 zł *
 • Najbliższy możliwy termin dostawy DPD, UPS Standard, DHL Express lub UPS Express
 • Po wysłaniu otrzymasz paczkę w ciągu 2 - 5 dni roboczych (DPD, tylko na dostępne produkty)
 • Darmowy zwrot
 • Za pobraniem
 • Przedpłata
 • Paypal
 • Mastercard
 • VISA
 • American Express
 • Diners Club
 • JCB
 • MAESTRO

Opis

Bakterie, drożdże i wirusy są niszczone przez twoje ręce za pomocą środka dezynfekującego do rąk Sterillium® classic pure. Jest to produkt bez żadnych agresywnych składników i drażniących skórę perfum, dzięki czemu jest idealny dla osób o wrażliwej skórze.

 • dzięki nasadce z pompką, możesz optymalnie dozować środek dezynfekujący

Zalecane stosowanie: Sterillium® classic pure wciera się w suche ręce. Szczególną uwagę należy zwrócić na opuszki palców i kciuki. Ręce muszą być wilgotne przy pomocy Sterillium® classic pure przez cały okres wcierania. Ten produkt nadaje się również do długotrwałego użytkowania.

Marka: JouSports
Postać farmaceutyczna: Ciecz

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P301+P310 - W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Oceń produkt