Produkty dla oddychania komórkowego od Dr. Ehrenberger

Jako oddychanie komórkowe lub wewnętrzne jest określany proces metaboliczny służący pozyskaniu energii dla komórki. Pod tym pojęciem rozumiemy  biochemiczne reakcje  łańcucha oddechowego w mitochondriach . Jeśli to nie funkcjonuje , nie otrzymuje komórka energii. Produkty naturalne od Dr. Ehrenberger wspierają ten proces.

Oddychanie komórkowe: 5 artkułów

Filtry

Wszystkie ceny zawierają VAT