Medex - globalny ambasador

Medex - globalny ambasador

Znawca pszczół na najwyższym poziomie

Pszczoły Słowenii: od wiedeńskiego dworu do światowego ambasadora przyrody
Pszczelarstwo ma w Słowenii wielowiekową tradycję: w XVIII wieku Słoweniec Anton Janša był pierwszym nauczycielem pszczelarstwa na dworze Marii Teresy. Jego skuteczne metody z austro-węgierskiej Krainy zostały uznane za rewolucyjne i zapoczątkowały prawdziwy rozwój pszczelarski.

Pszczoły Krainy: ekonomiczny silnik i globalny ambasador
Oczywiście wszystko bardzo się zmieniło od tego czasu: kraj, ludzie, środowisko. Pasja do pszczelarstwa pozostała w dawnym domu wielkiego znawcy pszczół Janšy: Słowenia ma największą liczbę pszczelarzy na jednego mieszkańca w Europie. Logiczne jest zatem, że inicjatywa ustanowionego już Światowego Dnia Pszczół wyszła ze Słowenii. Od 2017 roku 20 maja obchodzony jest Światowy Dzień Pszczoły – urodziny Antona Janšy.

Dzięki słoweńskiej tradycji pszczelarskiej, udanemu eksportowi produktów pszczelich oraz delikatnej turystyce pszczelej wokół wybitnej pszczoły kraińskiej (Apis mellifera carnica) – znanej również jako krainka – świadomość znaczenia pszczół dla naszego ekosystemu i ich zagrożenie ze strony toksyn środowiskowych pogłębiło się.

Z tradycją i zaawansowaną technologią dla lepszej jakości życia
Słoweńska firma Medex jest obecnie liderem na rynku w produkcji suplementów diety z produktów pszczelich, takich jak propolis, mleczko pszczele czy pyłek. Najnowocześniejsza technologia laboratoryjna przekształca cenne surowce pszczoły kraińskiej w unikalne produkty: płynne preparaty propolisowe są wizytówką firmy, podobnie jak napełnianie szklanych butelek. Obie innowacje zapewniają stabilność składników, dzięki czemu konsument może polegać na najlepszej możliwej jakości.

Wszystkie produkty mogą być również wykorzystywane do wspomagania celowej apiterapii. Wiąże się to z medycznym zastosowaniem propolisu, powietrza pszczelego, jadu pszczelego, wosku pszczelego i miodu – łagodny sposób na lepszą jakość życia.

Zaangażowanie w pszczoły i ludzi
Medex wsparł już inicjatorów Światowego Dnia Pszczoły. Podjęto kolejny ważny krok: w grudniu 2022 r. UNESCO uznało historyczną tradycję pszczelarską Słoweńców za niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości. Obecnie w Słowenii hoduje się ok. 200 000 kolonii pszczół kraińskich. Nacisk kładziony jest na kontrolowaną hodowlę matek pszczelich, ponieważ naturalnie występujący podgatunek pszczoły miodnej (Apis mellifera) wykazuje szczególnie dobre cechy, takie jak łagodność, doskonała orientacja, odporność na warunki atmosferyczne i wysokie plony.

Co możesz zrobić? Jako konsument masz możliwość wsparcia poprzez zakup określonych produktów. Jeśli interesują Cię produkty pszczele, takie jak miód czy propolis, wybierz firmy zorientowane społecznie i na zrównoważony rozwój. W ten sposób pośrednio wspierasz np. ochronę pszczół i niezbędne badania.

Nawiasem mówiąc, pszczoła jest jednym z najstarszych zwierząt gospodarskich: od ok. 15 000 lat ludzie utrzymują symbiotyczny związek z pracowitymi lotnikami, którzy czasami muszą odwiedzić dwa miliony kwiatów na kilogram miodu. Bez względu na to, do jakiego naturalnego skarbu pszczół jesteś entuzjastycznie nastawiony: wraz z nim zawsze otrzymujesz serdeczne powitanie od natury, które uczy nas szacunku dla najmniejszych żywych istot. Pszczoły odpowiadają za około jedną trzecią światowej produkcji żywności. Nasze uznanie!