Gadulstow jest srebrem - milczenie, złotem

Co kryje się za zachowaniem tajemnicy lekarskiej?

Kto, jako lekarz  działa przeciw zachowaniu tajemnicy lekarskiej , narusza zasady  etyki ( w wielu krajach  jest to niezgodne z prawem) . Tak np. w Środkowej Europie. Ale mimo tego:  idziesz do lekarza i przy rozmowie dowiadujesz się wiele o Twoich rodzicach  czy własnych dzieciach ( granica wieku jest w wielu krajach różna) , o Twojej przyjaciółce czy sąsiadce.. I całkiem ubocznie dowiadujemy się, że rak jest w początkowym stadium ,  że złamanie już całkowicei jest wyleczone  itd.. I to właśnie jest zabronione.  I wiele więcej ( aż do prprzypadku śmiertelnego) . Nazwiska, status socjalny i dane osobiste  , choroby pacjenta , leczenie  i naturalnie wyniki badań  - bez zgody pacjenta  nie wolno przekazać tych danych dalej - nawet najbliższej rodzinie. Również  w praktyce prywatnej czy szpitalu  - i to się odnosi do całego personalu pielęgnującego. Tylko sytuacja, że pacjent BYŁ u lekarza  podlega tajemnicy lekarskiej  - prywatne  rachunki muszą być przekazane w zamniętej kopercie.

"To, co widzę i słyszę podczas terapii "  lub nawet poza leczeniem  zachowuję w tajemnicy  i jako tajemnicę  uznaję"  - ta formuła jest zawarta w tzw. " przysiędze Hipokratesa"  i ma być gwarancją  że stosunek pacjent/lekarz  jest chroniony i  zapewnia  wzajemne zaufanie.  Przysięgę składają młodzi,  początkujący lekarze . Naruszenie tajemnicy lekarskiej   jest  karalne w Niemczech, Austrii i Szwajcarii . Pacjent ma prawo  złożyć doniesienie na lekarza. 

W niektórych przypadkach zostaje lekarz zwolniony od tej tajemnicy:  obok wyraźnego upoważnienia  pacjenta  istnieje prawne upoważnienie.  W przypadku  interesu publicznego  może przekazać odpowiednie dane bez zezwolenia pacjenta.
Jeśli lekarzowi , w trakcie wykonywania jego zawodu, znane są czyny karne ( ciężka napaść, zgwałcenie , gwałt na dzieciach...) jest on zobowiązany do złożenia doniesienia na policję . Także odnośnie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych jak  gruźlica, HIV konieczne jest meldowanie  w urzędzie zdrowia.  Jeśli dochodzi do zagrożenia trzecich osób , musi lekarz próbować być uwolnionym od zachowania tajemnicy lekarskiej.W przypadku pacjenta zagrożonego popełnieniem samobójstwa , musi lekarz zdecydować się do przyjęcia pomocy z innej strony.  I do tego dochodzi prawo odnośnie narkotyków . W tym przypadku decyduje lekarz sam czy  zachowa tajemnicę czy z niej rezygnuje..

Cel tajemnicy  lekarskiej jest oczywisty:   szefowie chcą  wiedzieć o chorobach ich pracowników ( aby ich zwolnić odpowiednio wcześnie z pracy) . I wtedy nie dostajesz żadnego nowego zajęcia. Prawo jazdy może być szybko odebrane , jeśli odpowiedni urząd dowie się o twojej chorobie . Albo wszyscy pytają Ciebie o twoje zdrowie, przebieg choroby - niewyobrażalny koszmar!