Jeśli stres robi nas chorymi - droga do zdrowego balansu praca - życie

Dzisiejszy dzień pracy z jego wysokimi wymaganiami i tempem , wymaganiami do dopasowania się i  socjalnymi zdolnościami  i coraz trudniejsza sytuacja na  rynku prac sprawiają, że  zarówno  pracownicy fizyczni jak i umysłowi  oraz  osoby na stanowiskach  menadżerów poddane są ciągłemu działaniu stresu. Dodatkowo nie wolno zapominać o rodznie i przyjaciołach. My odczuwamy coraz częściej , że dnie stają się za krótkie  , aby spełnić wszystkie wymagania.

Odpowiedź organizmu na stres nie jest negatywna per se. To jest próba ze strony organizmu  odpowiedniego ustawienia się do  różnych rodzajów obciążenia. To wywołuje uwolnienie hormonów stresu , które pociągają za sobą różne reakcje  fizyczne , które można odczuwać jako przyjemne, czy podnoszące wydajność. Ten pozytywnie odczuwany i przetwarzany stress jest zwany  eustress  -  stres pozytywny.

Jednak disstress - zaniepokojenie  jest szkodliwy  i patogenny. On zaczyna się bardzo różnie  i jest związany z subjektywnymi odczuciami.  Ludzie cierpią pod stresem dopiero wtedy kiedy między postawionymi wymaganiami a  środkami umożliwiającymi ich wykonanie stoją  dyskrebancje.

Jako ryzyko dla zdrowia staje się stres , jeśli utrzymuje się przez dłuższy okres czasu  i prowadzi do wyczerpania fizycznego i psychicznego.  Pierwsze objawy to:  nadmierna pobudliwość ,  drażliwość, zaburzenia koncentracji i szybkie  obelgi. Następstwem mogą być depresja , szum w uszach , zawał serca lub udar mózgowy.

Aby do tego nie doszło  konieczny jest czas dla  zastanowienia , dla znalezienia dróg wyjściowych z tych sytuacji  i utrzymania zdrowej równowagi   między pracą a rekreacją.  Pojęcie  równowaga praca - życie  rozwinęło się w ostatnich latach do nowoczesnego pojęcia . Jako balans work - life określamy  ograniczenie , koordynację i  integrację  w różnych zakresach naszego życia. Ogólnie chodzi o to, aby być świadomym  tego co naprawdę jest ważne.

Work-life balance składa się z czterech zakresów:

Praca:  normalne jest to jnajbardziej  czasowo intensywny zakres . Tutaj stoją na pierwszym miejscu  wydajność i sulces.

Zdrowie: ten zakres obejmuje  nasze zdrowie fizyczne i psychiczne , rekreację , odżywianie, wypoczynek i odprężenie. Nacisk i stres długotrwały powodują choroby  i prowadzą  do reakcji , wywołujących pogorszenie jakości pracy.

Związek:  do tego zakresu należy własna rodzina , przyjaciele i kontakty socjalne . Jeśli jest on zaniedbywany  dochodzi do izolacji  i zaburzeń w zakresie komunikacji  i pojawianie się konfliktów, pobudliwości. Nadwrażliwość i cynizm są bardzo typowe dla tego zakresu.

Znaczenie i wartości:  pytanie o sens i wartości zostaje  wypchnięte do tyłu poprzez nadmiar  możliwości  rozproszenia . Przy przeciążeniu i frustracji pojawiają się te  koncepty na pierwszym planie.  Pojawia się pytanie: dlaczego ja to robię? Co stało się z moimi marzeniami? I do czego to wszystko prowadzi?..

Jak już wspomniano , praca zajmuje z 60 - 80% najwyższą część. Istotne jest, aby wystarczająca część była dla innych zakresów.  Aby cała nasza energia i czas nie były tylko poświęcone pracy. Jeśli jesteś w stanie to tak ustawić pojawia się równowaga między tymi czterema elementami. 

Pojawia się krótkoczasowo  zaburzenie tej równowagii , nie wywołuje ono żadnych szkód. Problematycznym staje się , jeśli jedna komponenta lub okres czasu   zostają zaniedbane. To wymaga zmian we własnej osobistej  sytuacji. I to jak najszybciej , aby mieć mniej stresu i więcej  spokoju.