Smart Aging dzięki substancjom Raab Vitalfood

Smart Aging dzięki substancjom Raab Vitalfood

Zdrowie w podeszłym wieku

Każda żywa istota na naszej planecie starzeje się i umiera. Średnia długość życia jest bardzo zróżnicowana, od kilku godzin dla jętki do 500 lat dla islandzkiej małży. Wydaje się, że ukwiały wcale się nie starzeją, a rekin polarny może żyć nawet 400 lat. Inne organizmy giną natychmiast po rozmnażaniu. Starzenie się to niewątpliwie paradoks.

Co się dzieje, gdy się starzejemy?

Poza oznakami zewnętrznymi – siwymi włosami, zmarszczkami – zwykle nie zastanawiamy się nad tym, co dzieje się w naszym ciele podczas procesu starzenia. W nauce toczy się wiele debat na temat mechanizmów starzenia. Ogólnie przyjmuje się, że uszkodzeń komórek i tkanek, tj. genów, nie da się naprawić wraz z wiekiem. Według Instytutu Max Planck proces starzenia charakteryzuje się dziewięcioma cechami:

  1. Niestabilność genomowa: informacja genetyczna w komórce jest zmieniona patologicznie.
  2. Zużycie telomerów: skrócenie nasadek ochronnych na końcu chromosomu.
  3. Zmiany epigenetyczne: zmiany w chromosomach.
  4. Utrata proteostazy: upośledzona homeostaza białek.
  5. Zaburzenia percepcji składników odżywczych.
  6. Dysfunkcja mitochondriów: choroby mięśni.
  7. Starzenie się komórek: zablokowanie wzrostu komórek.
  8. Zubożenie komórek macierzystych.
  9. Zmieniona komunikacja międzykomórkowa.

Starzenie się jako proces ewolucji

Te komórkowe i molekularne zmiany podczas starzenia sprawiają, że jesteśmy mniej zdrowi, bardziej bezbronni i bardziej potrzebujący. Ale dlaczego taki proces się rozwija? Odpowiedź leży w ewolucji. Nasze środowisko nieustannie się zmienia i wszystkie żywe istoty dostosowują się do okoliczności. W rezultacie lepiej przystosowane potomstwo musi otrzymać wystarczające zasoby z pokolenia rodzicielskiego, aby mogło wzrastać i dojrzewać. Pokolenie rodzicielskie robi miejsce dla potomstwa i uwalnia te zasoby.

Naukowcy zajmują się również dwiema głównymi teoriami dotyczącymi starzenia się autorstwa biologów ewolucyjnych Petera Medawara i George'a Williamsa. Petera Medawara uważa się za przedstawiciela „teorii akumulacji mutacji”. Stwierdza, że ostatecznym celem organizmu jest reprodukcja. Po tym nie ma już żadnej presji ewolucyjnej, ponieważ przetrwanie jest zapewnione. Teoria „antagonistycznej plejotropii” George'a Williamsa sugeruje, że pewne geny, które są przydatne, gdy jesteśmy młodzi, stają się szkodliwe, gdy jesteśmy starsi. Natura nie może wyselekcjonować tych genów, co ostatecznie prowadzi do śmierci organizmu.

Zdrowie w podeszłym wieku

Mimo wszystko proces starzenia może być przynajmniej opóźniony. Odpowiednie ćwiczenia, wystarczająca ilość snu, zbilansowana dieta i ograniczenie kalorii umożliwiają organizmowi regenerację i samoregenerację. Na szczęście nigdy nie jest za późno na zmianę stylu życia. Nawet w wieku 60, 70 czy 80 lat codzienność wciąż może ulec zmianie. Wchodzenie po schodach lub dostosowany program ćwiczeń mogą nadać nowy rozmach. Ponadto powinno być dla nas jasne, że organizm w trakcie ewolucji nie przystosował się do nadmiaru pożywienia w świecie zachodnim. Odpowiednie składniki odżywcze mogą również wnieść dodatkowy wkład. Raab Vitalfood dostarcza asortyment, który jest idealny jako codzienna suplementacja diety: OPC, resweratrol, a nawet spermidyna. Odkryj teraz i wypróbuj od razu!