Śmiech jest najlepszym lekarstwem

Wielowiekowa mądrość ponownie ożyła. Kiedy ostatnio  śmiałeś się z calego serca? Tak jak  w dniach szkolnych, kiedy łzy płynęły po policzkach, albo musiałeś trzymać się za brzuch . Seminaria śmiechu  pozwalają ludziom wypróbować  lecznicze jego oddziaływanie . Ze znacznym sukcesem.

Relaks. Naukowcy śmiechu (getolodzy) odkryli, że ludzie, którzy się dużo śmieją,  żyją dłużej i są zdrowsi, aniżeli ci, którzy mają  zły nastrój. Także w terapii bólowej stwierdzono zdecydowaną poprawę, ponieważ śmiech relaksuje ciało i mięśnie.

Bicie serca. W 20-letnim długoterminowym badaniu  stwierdzono, że u  uczestników, którzy często i długo się śmieją pozostaje  normalne ciśnienie. U osób ze złym nastrojem  i zestresowanych  występowało częściej nadciśnienie w wieku powyżej 50 lat.

Talizmany. Inne badania  wykazały , że dzięki śmiechowi zostają uwolnione endofiny i katecholaminy. Endofiny są  własnym środkiem przeciwbólowym organzmu, katecholaminy  mają działanie stymulujące  i pobudzające. Dlatgo czujesz się jak na rauszu  po ataku śmiechu.

Fitness. Badania pokazują, że 10 minut serdecznego śmiechu, ma ten sam efekt jak 30 minut fitnessu.

Kwestia praktyki. Istnieje wiele różnych ćwiczeń na śmiech.  Tutaj mamy : uśmienie sią konia, śmiech powitalny, śmiech z życzeniami , śmiech Chilli , śmiech bólu głowy . Sens tego jest prosty  i efektywny. Ty sam wprowadzisz się w ośmieszającą sytuację  i zaczynasz celowo się śmiać. Po krótkim czasie nie pozostaje innym nic innego, jak się śmiać z tobą . Szczególnie jeśli robisz ćwiczenie w grupie  i przyglądasz się innym podczas śmiechu.

Więc znów się śmiać!