Wynik aktualnych badań: Witaminy z grupy B mogą zmniejszyć poziom stresu.

Na Uniwersytecie Swinburne w Melbourne zostały przeprowadzone badania  z wysokodawkowanymi witaminami z grupy B. W badaniach uczestniczyło 60 osób. Połowa uczestników otrzymała placebo (środek nie mający wartości farmakologicznej), drugiej połowie uczestników zaaplikowano preparaty z wysoką dawką witamin z grupy B. Kontrola i analiza nastąpiły po 30 względnie po 90 dniach. Po trzech miesiącach u osób, którym zaaplikowano preparaty witaminowe, poziom stresu uległ zmniejszeniu o 20%.

Wynik nie był niespodzianką dla prowadzącego badania Con Sough. Witaminy B, integralna część syntezy neurotransmitów (przenoszą sygnały między komórkami nerwowymi), są odpowiedzialne za nasze dobre samopoczucie.

Badania z 60 uczestnikami to jednak małe badania, wprawdzie przemawiają one wyraźnie za spożywaniem dodatków żywieniowych z witaminami B, to jednak Stough postanowił podjęcie trzyletnich obszernych badań dla skontrolowania następstw w dłuższym okresie.