Biohack yourself

Biohack yourself

Poprzez zbieranie własnych danych za pomocą różnych aplikacji pojawił się nowy trend, w którym wszystko ukierunkowane jest na optymalizację samego siebie.​

Jedna nazwa różne trendy.

Biohacking to nazwa nowego trendu. Za jego pomocą oznacza się również inne zjawiska. W tym artykule nie chodzi o zestawienie genów w domowym laboratorium, aby stworzyć genetycznie zmodyfikowane w ciemności świecące rośliny, ani o techniczną modyfikację własnego ciała poprzez wszczepianie w ciało urządzeń, takich jak czujniki do zbierania danych na temat funkcjonowania organizmu. Chcemy Wam natomiast przybliżyć informację związane z tym nowym trendem, przy pomocy którego próbuje się różnych sztuczek, które poprawiają wydajność ciała i mózgu.

Co to jest Biohacking?

Za tą dziwnie brzmiącą nazwą kryje się pragnienie lepszej wersji własnego siebie.

Dlatego śledzi się założenie systematyczności. Każdy biohaker zbiera tak dużo danych o samym sobie, jak to tylko możliwe. Odbywa się to za pomocą aplikacji lub bransoletek fitness. Następnie rozpoczyna się etap próby.

Eksperymentowanie i stosowanie

Biohacking oznacza również przeprowadzanie eksperymentów. Jak tylko zostaną zebrane dane, rozpoczyna się autoeksperymet. Może wydawać się to bardziej ekstremalne, niż jest w rzeczywistości. Najczęściej jest to wykorzytywane przy żywności. W ten sposób np. pewne wzory zachowań ulegają zmianie, a pewne artykuły spożywcze nie będą więcej spożywane lub będą wprowadzane nowe treny w jedzeniu. Rezultaty są monitorowane. Czujesz się inaczej, lepiej? Wydajność subiektywnie wzrosła? Co oznaczają te dane?

Pozytywne oddziaływania będą rejestrowane, zmiany zachowane, a nowości wypróbowane. Ta podstawowa koncepcja mówi, że wszystko to, co dostarcza się do organizmu, ma duże oddziaływanie na nasze zachowanie, zdrowie i inne osiągnięcia we wszystkich dziedzinach życia.

Nie zapomnij o psychice

Do rzeczy, które są dostarczane do naszego organizmu, zaliczamy również informacje i emocje. Przy Biohacking ważną rolę odgrywa nie tylko ciało, ale również psychika. Wielu biohakerów nie ogląda wieczorem telewizji, aby poprawić jakość, a tym samym wydajność snu. Również unikanie stresu poprzez różne techniki relaksacyjne ma istotne znaczenie. Duży wpływ mają również emocje, ponieważ przyczyniają się one do naszego ogólnego dobrego samopoczucia.

Różne obszary jeden cel

Istnieje kilka głównych obszarów, w których biokaerzy mają swoją największą aktywność. Jest to ruch, odżywianie, uwaga,
wdzięczność. Zasadniczo jednak próbuje się poprawić wszystko, co tylko możliwe.

Jeśli masz sam ochotę wypróbować Biohacking: przedstawimy wam w przyszłym tygodniu kilka porad dla początkujących, które są całkowicie bezpieczne i robią dobre wrażenie tego trendu.