Układ odpornościowy - zapobieganie, a nie dalsze leczenie

Nasz system immunologiczny  jest stale odnawiany  w ciągu naszego życia i stale traci  jego siły odpornościowe. Dlatego jest tak ważnym jego ciągłe wzmacnianie , aby być jak najdłużej chronionym. Poprzez  zdrowe i zrównoważone odżywianie , dużo ruchu i regularne kuracje odprowadzające szlakę jesteśmy nawet  w podeszłym wieku bardzo skutecznie chronionymi.,

Choroby autoimmunologiczne. Nie zawsze funkcjonuje nasza obrona  bez błędów. W ciągu naszego życia "uczymy" się regować na choroby i patogeny, ale one mogą również prowadzić do błędnych reakcji naszego systemu odpornościowego. Cukrzyca typ I, stwardnienie rozsiane , czy reumatyzm  są wynikiem defektów reakcji obronnych systemu immunologicznego.

Wirusy. Wnikają wirusy do naszego organizmu , zostają przeważnie jako agresor rozpoznane  i organizm reaguje ze stanem zapalnym. W ten sposób zostaje zwalczany impuls uszkadzający, zapobega się jego rozmnażaniu  i ewentualne , już widoczne uszkodzenia, zostają naprawiane.

Makrofagi. Przy pierwszej infekcji , tzn. w stanie wnikania wirusa do organizmu  bez bezpośredniego kontaktu wcześniej , mogą komórki prezentujące antygeny wchłonąć patogeny i je otoczyć - praktycznie " pożreć". Dlatego zwane są komórkami pożeraczami - makrofagami. Przeciwciała są produkowane i przy nowej infekcji może dojść do odpowiedniej reakcji.

Wzajemne oddziaływanie. Czy po infekcji dojdzie do zachorowania , zależy od wzajemnego oddziaływania  miądzy sytemem immunologicznym a  ( niepożądanym) gościem. Istotna jest ilość wprowadzonych patogenów i ich zdolności wywoływania reakcji chorobowych , jak i stan systemu odpornościowego  danej osoby.

Nienaruszony układ odpornościowy. Dobrze funkcjonujący system jest w stanie  szybko zareagować  na nową infekcją i jednocześnie mogą, produkowane przeciwciała  przy następnej ifekcji szybciej  atakować.