ADHS w szkole - jak udaje się początek roku szkolnego dla nadpobudliwych dzieci

Ogólnie szacuje się, że  około 2 - 6% dzieci  cierpi na ADHS. ADHS  to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.  Charakterystyczne cechy to  nadmierny niepokój,  zaburzenia uwagi  i nadmierna impulsywność. Te objawy występują już w wieku  małych dzieci , przy czym chłopcy są częściDzieci szkolneej dotknięci aniżeli dziwewczynki. 

W dzisiejszych badaniach uważają naukowcy, że powodem ADHS jest zaburzenie  przekazywania sygnałów  w mózgu. Substancje przekaźnikowe - dopamina  i noradrenalina  są ważne dla uwagi , motywacji i napędu.Te substancje przekaźnikowe przekazują informacje w mózgu ,  u cierpiących na ADHS,tylko w ograniczonym zakresie . W ten sposób docierają informacje bez  filtrowania do  mózgu. Dzieci są bardzo trudne do zmotywowania  i koncentracji , porównania nowych informacji z doświadczeniami jest bardzo trudne , jak i planowanie i szacowanie działania. 

Tym samym można sobie wyobrazić , że dzień szkolny takiego dziecka jest  szczególnym wyzwaniem dla dziecka, rodziców i nauczycieli. ADHS można zauważyć w dniu szkolnym w następujący sposób:

  • Dzieci z ADHD biorą bardzo ograniczenie udział w lekcji , wyróżniają się zaburzeniem przebiegu lekcji i przyciągają niesamowicie uwagę nauczyciela.
  • Często nie wiedzą, jak mają rozwiązać postawione im zadanie  i dlatego nawet tego nie próbują. 
  • One robią wiele błędów, ponieważ zbyt impulsywnie i szybko działają
  • One trudno rozróżniają  ważne i nieważne  i dlatego nie osiągają celów w postawionych zadaniach. 
  • One muszą natychmiast podzielić się własnymi myślami i dlatego często przeszkadzają podczas lekcji.
  • One są stale w ruchu  i cząsto są bardzo  niezdarne.
  • One używają ich motoryczne siły bardzo nierównoważnie , jak i głos, wrażenia i zaangażowanie.
  • One są bardzo impulsywne  i łatwo wybuchowe , wrażliwe i zamknięte w sobie , bez orientacji odległości i  potrzebujące uczucia.

Lekcje są bardzo trudne  i wymagają niesamowitego doświadczenia pedagogicznego , aby zachować możliwości rozwoju dziecka z ADHS: Jeśli rodzice i nauczyciele przestrzegają pewne reguły , możliwy jest bardzo udany początek roku szkolnego.

Dzieci  z ADHS powinny  siedzieć  w szkole blisko nauczyciela . Przy wyborze miejsca konieczne jest zwrócenie uwagi na bodźce wizualne i akustyczne. Materiał roku szkolnego powinien już być przygotowany w pierwszym dniu szkolnym. Te dzieci potrzebują dokładny przegląd przebiegu lekcji.

Dzieci z ADHS bardzo szybko się męczą i dlatego powinny mieć możliwość  brania udziału  w przebiegu lekcji na jej początku, bo wtedy jest ich koncentracja najwyższa. Mały przerwy z ruchem powinny być zaplanowane w przebiegu lekcji.  W przerwach i podczas wychowania fizycznegoi trzeba tym dzieciom umożliwić pełne  uczestnictwo w ćwiczeniach i  najwyższej ruchliwości. 

Od nauczycieli jest wymagana niesamowita cierpliwość. Polecenia wykonania zadania trzeba powtarzać wielokrotnie. Nowe informacje muszą być przekazane dzieciom w bardzo prostej, wielkrotonie powtórzonej formie. Dzieciom bardzo pomaga, jeśli otrzymują dyktando w formie z  przerwami w tekście, jeśli tylko muszą poprawić fałszywie napisane słowa  i jeśli przy liczeniu  mogą sobie notować  częściowe rezultaty. Daj temu dziecku, jako nauczycel, możliwość  czasu i pomocy przy jego odpowiedziach  i pozostań zawsze w kontakcie wzrokowym  i ciala z ty,m dzieckiem.  
Dla dzieci z ADHS jest reakcja na wykonane zadania bardzo ważna. Chwal to dziecko  od razu , jeśli zachowuje się prawidłowo  lub jeśli wykonało zadanie bardzo dobrze. Tym dziewciom pomaga szczególnie jeśli czują, że nauczyciel jest z nich bardzo zadowolony. Daj dziecku do zrozumienia, że jako nauczyciel rozumiesz jego kłopoty  i jego wspierasz w ich pokonaniu.  I może istnieje w klasie zakres , który może to dziecko jako " ekspert" pokonać.

Rodzice planują wspólnie z dzieckiem w domu przebieg dnia i całego tygodnia.  Dzieci z ADHS potrzebują czyste struktury  i uzyskują uczucie bezpieczeństwa dzięki  stałym rytuałom. Zadania domowe powinny być wykonane zawsze o tej samej porze , w spokojnym i  znanym pokoju . Ponieważ te dzieci potrzebują dłuższy czas do koncentracji  i nie pozostają długo skoncentrowane  najlepiej jest wykonać zadania w małych odstępach  i z krótkimi przerwami. Wielu dzieciom pomaga zaczynanie zadań prostych , następnie trochę trudniejstych  i ponownie powrócić do prostych.

Spróbuj kontaktować się z Twoim dzieckiem spokojnie, z  miłością i daj jemu uczucie  motywacji , nawet jeśli nie wszystko przebiega doskonale. Chwal Twoje dziecko tak często jak tylko możliwe , aby jemu przekazać gotowość pomocy i daj jemu zadania do wykonania , w których jesteś pewnym że może je wykonać. To podnosi niesamowicie uczucie pewności siebie.

Ważne jest, aby rodzice i nauczyciele się zgadzali odnośnie zachowania  w stosunku do dziecka z ADHS, bo tylko w ten sposób  można osiągnąć długotrwale zmianę ich zachowania.