Zaburzenia snu - nasze kłopoty ze spaniem

Znowu źle spałeś? A może wcale nie możesz zasypiać? Ko z nas nie zna tych problemów. Jesteś zmęczonym po całym dniu pracy, leżysz w łóżku, przewracaSchlaflossz się z jednej strony na drugą, ale Twoje myśli tylko pędzą w głowie i o zaśnięciu nie ma mowy.

Większość z nas potrzebuje 6 - 9 godzin  snu. Niestety wypoczynkowy sen nie jest, dla około 30% populacji  świata zachodniego, oczywistym. Ponad 1/3 populacji jest regularnie dotknięta zaburzeniami snu, jako zasypianie lub przespanie całej nocy. 10% mają notorycznie za mało snu. 

Sen służy nie tylko wypoczynkowi. Podczas snu  zostają przepracowane wydarzenia w ciągu dnia i obciążenia stresem  lub regulowane funkcje organizmu jak np. wzrost u dzieci. To oznacza, że wypoczynkowy sen  ma niesamowicie ważne znaczenie dla psychiki  i ciała. Następstwem braku wystarczającej ilości snu mogą być:

 • Zmęczenie
 • Ból głowy
 • Wahania nastroju i drażliwość
 • Krótkoterminowe problemy z pamięcią
 • Problemy z koncentracją
 • Spadek wydajności
 • Zmniejszona zdolność do samoorganizacji
 • Nadwaga
 • Przedwczesne starzenie
 • Zwiększona podatność na zakażenia
 • Zwiększone ryzyko chorób serca

Dlaczego dochodzi do zaburzeń snu? 

Nasz "wewnętrzny zegar" w pniu mózgu jest razem z hormonami i przekaźnikami nerwowymi  odpowiedzialny za rytmus dzień - noc i tym samym za prawidłowość: akywność - bierność.  Wzajemna zgodność tych parametrów  decyduje o  wypoczynkowym śnie . Jeśli to nie funkcjonuje  dochodzi do zaburzeń zasypiania i przesypaiania nocy.

W większości przypadków, trwa bezsenność 1 - 2 dni i jest spowodowana krótkotrwałym działaniem stresu . Ta przejściowa bezsenność jest zwana  - bezsennością przejściową.

Zaburzenia snu trwające 2 - 3 tygodni , zwane są krótkoterminową bezsennością. Utrzymuje sią ten stan przez dłuższy okres , mamy do czynienia z chroniczną bezsennością, która wymaga leczenia. .

Za bezsennością mogą być ukryte  różne przyczyny:

Najczęstszą przyczyną bezsenności jest stres. Nasz organizm znajduje sią w ciągłym stanie pobudliwości  i nie może znaleźć odpowiedniego spokoju. Ale również choroby psychiczne  jak depresja, napady paniki  czy zaburzenia naturalnego rytmu biologicznego  prowadzą do bezsenności.

Ponadto może przyjmowanie pewnym lekarstw , kofeina, nikotyna czy alkohol  mieć wpływ na nasz sen. Zaburzona higiena  snu, czynniki środowiskowe  jak światło, hałas, temperatura  - mają negatywne działanie. 

Do zaburzeń  zasypiania może dochodzić na skutek  niskiego obciążenia  w ciągu dnia. Kto już raz cierpiał na zaburzenia zasypiania , jest niespokojnym przy przedłużonej fazie  zasypiania , co powoduje sytuację stresową  i to  pozbawia nas snu. W tym przypaku szybko znajdujemy się w błędnym kole.

Specyficzne rozpoznanie jest  konieczne przy tzw. zespole bezdechu sennego. W tym przypadku dochodzi w nocy , w krótkich odstępach  do  przerw w oddychaniu . Do dłuższych, niebezpiecznych dla życia przerw nie dochodz i pacjęci  czują się t następnegfo dnia tylko nadaj zmęczonymi .

Na zakożczenie mogą prowadzić do niedoborów snu zaburzenia  rytmu okołodobowego.  Tym dotknięci są pracownicy zmianowi, piloci i osoby z  nieregularnym czasem snu.  Te osoby są stale zmuszone   do zmian ich rytmu sen - czuwanie. Wewnątrzny zegarek niestety nieraz nie może szybko i często się przestawić.

Wiele z tych czynników może  ulec pozytywnym zmianom . Również pomocne są  ćwiczenia odprężeniowe  jak autogenny trening  czy progresywne odprężenie mięśni według Jacobsena, aby w naturalny sposób uporać się z problemami z zasypianiem. Jeśli to nic nie pomoże pozostaje tylko droga do lekarza.